Bolesti hlavy školáků

Doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
primář centra léčebné rehabilitace, Nemocnice Prostějov
přednosta Fyzioterapie FZV, Univerzita Palackého Olomouc

Bolesti hlavy charakterizujeme jako nepříjemný senzorický a emocionální zážitek
spojený s poškozením tkání nebo poruchou funkce v oblasti hlavy nebo krční páteře. Bolesti hlavy se zpravidla dělí na primární a sekundární. Primární bolesti hlavy zahrnují případy, kde příčiny vzniku jsou „idiopatické“ (neznámé). Do této skupiny řadíme migrény, tenzní (tlakové) bolesti hlavy a „trigeminové“ neuralgie obličeje (bolesti hlavy při onemocnění trojklanného nervu). Sekundárními bolestmi označujeme bolesti hlavy při známé příčině.
Patří sem bolesti hlavy související s úrazy hlavy nebo krku, s postižením mozkových nebo krčních tepen, se zánětem, se zánětlivým, onkologickým, degenerativním onemocněním hlavy, krku, očí, uší, vedlejších nosních dutin a bolesti spojené s psychiatrickou diagnózou nebo nadměrným užíváním léků.
Bolest hlavy patří mezi časté zdravotní problémy nejen u dospělých, ale i u dětí. Tyto
bolesti ovlivňují kvalitu života a mohou být i příznakem závažných onemocnění. Bolest hlavy spojená s bolestí v krční oblasti se vyskytuje nejčastěji jako tenzní (tlaková) bolest a cervikogenní (od krční páteře) bolest hlavy asi u 15 % dětí školního věku. Tyto bolesti jsou vázané na relativně dlouhodobý sed ve školní lavici s předklonem hlavy při vyučovacích činnostech u školáků, kteří mají přetížené svaly páteře (např. nevhodnou zátěží páteře při
nošení školních aktovek).

Tenzní (tlakový) typ bolesti hlavy u školáků

Tenzní (tlakový) typ bolesti hlavy bývá většinou relativně nízké intenzity. Bolest je
rozprostřena po celé hlavě, je tlaková a svíravá. Současně s bolestí hlavy bývá přítomná dotyková přecitlivělost v oblasti šíje a ramen společně se svalovým napětím obličejových a krčních svalů. Na rozdíl od migrén není přítomná nevolnost, zvracení, přecitlivělost na světlo
nebo zvuky. Příčina vzniku tenzní bolesti hlavy (jako součást skupiny primárních bolestí hlavy) je nejasná. Předpokládá se, že zdroj bolesti pochází z přecitlivělých receptorů bolesti hlavových svalů. Často je spojený s psychickým vypětím, stresem, úzkostí nebo depresí.
Dalším zhoršujícím faktorem bolesti je sedavý způsob života, který se projevuje dlouhodobým statickým držením hlavy a krku a vadným předsunutým držením hlavy, které vzniká při nevhodné zátěži páteře. To vše vede ve svém důsledku k zvýšenému svalovému
napětí, sníženému prokrvení svalů, ischemii a lokálnímu překyselení (acidóze).

Cervikogenní typ bolesti hlavy u dětí

Cervikogenní typ bolesti hlavy označovaný odborně jako cervikokraniální syndrom, je
charakterizovaný kontinuální jednostrannou bolestí hlavy, která se šíří ze záhlaví do čela
nebo spánků. Současně je přítomná bolest krční páteře. Bolest je mírné intenzity, tupého charakteru a přetrvává několik hodin až dní. Bolest je vázaná na pohyb krční páteře nebo tlak do záhlaví. Z klinického hlediska je bolestivá a omezená hybnost krční páteře, bolestivé zvýšené svalové napětí šíjového svalstva a trapézů.
Cervikogenní typ bolesti hlavy bývá způsobený „funkční“ poruchou pohybového systému
v oblasti krční páteře. Porucha funkce je převážně v oblasti spojení hlavy a krční páteře (cervikokaniální přechod). Tato oblast je bohatě inervovaná a je zde velká přítomnost
receptorů bolesti. Při jejich podráždění dochází k rozvoji reflexní reakce jako je svalový spasmus a kloubní pohybová blokáda. Dysfunkce v cervikokraniální oblasti způsobuje vlastní cervikokraniální bolest, případně zhoršuje primární tenzní typ bolesti nebo migrenózní bolesti hlavy

Léčba bolestí hlavy

Léčba bolestí hlavy je komplexní a dlouhodobá. Rozhodující je rozlišení primární a
sekundární bolesti hlavy. Důležité je myslet na přítomnost sekundární (kauzální) bolesti hlavy, která může být i život ohrožující. Existují tzv. „red flags“ (červené praporky) – varovné příznaky jako je velmi silná rychle zhoršující se bolest hlavy, bolest hlavy doprovázená zvracením a zvýšenou únavou, bolest spojená s horečkou a drážděním mozkových (meningeálních) plen, s rozvojem neurologických příznaků. V těchto případech je nutné co nejdříve provést důkladné odborné lékařské vyšetření včetně speciálních laboratorních a přístrojových vyšetření.

Vlastní léčba bolesti hlavy je nejúčinnější hned na začátku vzniku, při prvních známkách (náznacích) bolesti hlavy. Vhodným prvním kokem je napít se tekutin (čisté vody), klid, obklady hlavy a odstranění vyvolávající příčiny (pokud je známá). V případě přetrvávání event. zhoršování bolesti hlavy, doporučujeme krátkodobě užít léky na bolest hlavy jako je běžně dostupný paracetamol nebo ibuprofen. Vhodnými léčebnými metodami na zmírnění cervikokraniálních bolestí jsou jemná masáž povrchu hlavy a šíje a různé relaxační techniky. Účinky léčby chronických bolestí je možné zvýšit právě kombinací farmakologických a nefarmakologických postupů jako je změna životního stylu, masáže, komplexní rehabilitace, psychoterapie.

SMART změny

Jedním ze základních kroků jak preventivně předcházet a zmírnit výskyt bolesti hlavy je nalezení tzv. „spouštěčů“ bolesti a s tím související doporučení změny životního stylu. Jedná se o tzv. „SMART“ změny:
● „S“ – sleep – dostatek kvalitního spánku
● „M“ – meals – pravidelná a zdravá strava a dostatečný příjem tekutin
● „A“ – activity- pravidelná vhodná pohybová aktivita
● „R“ – relaxation- redukce stresu a relaxace
● „T“ – trigger avoidance – odstraňování a vyhýbání se spouštěčům bolesti

Zdraví bezpečné batohy a aktovky

Ke spouštěčům bolestí hlavy patří i nadměrné přetížení svalů páteře. Tomuto přetížení páteře lze předcházet vhodnou zátěží zad. U školáků a studentů doporučujeme vhodně vybrat a správně nosit batohy a aktovky tak, aby se zátěž optimálně rozprostřela na celou páteř. Zdraví bezpečné batohy a aktovky jsou takové, které se pohodlně nosí, jsou správně ergonomicky tvarované a podporují zdravý vývoj páteře.

V Olomouci 8. 8. 2020

prim. doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA